Om oss

Denna uppgraderade webbshop med inriktning på hälsa startades 2014 av företaget Netway. Vi har sedan 2001 erbjudit kvalitetsprodukter inom området hälsa och välmående. Företaget har dock funnits sedan 1998.

Det hela började med att vi märkte hur människor på ett avgörande sätt lyckades att förbättra sin hälsa när de, genom sin föda, intar de byggstenar och ämnen som kroppen behöver och ibland saknar. Eftersom livsmedel inte garanterat innehåller alla dessa ämnen i rätt mängd tyckte vi att det inte var konstigt att människor som äter kosttillskott rapporterar om stora hälsovinster - något som allt fler vetenskapliga studier bekräftar.

Vi är nu än mer övertygade om att man med kvalitativa och naturliga kosttillskott kan uppnå imponerande resultat på kort tid. Läs gärna våra kundreferenser för att bekanta dig med några av dessa resultat.

Var dock medveten om att företag enligt lagstiftning inte får offentliggöra referenser som anknyter till sjukdomar. Vi tycker att detta är fel. Det ligger i konsumenternas intresse att få ta del av sådan viktig information. Särskilt med tanke på dagens skenande sjukvårdskostnader och vårdköer. Om läkemedelsverket får veta att ett kosttillskott visar sig hjälpa människor att bli friska från sjukdomar innebär nuvarande lagstiftning att produkten, hur naturlig och ofarlig den än är, per automatik klassas som läkemedel och därmed förbjuds för försäljning. Vem gynnas av detta?

Webbshoppens syfte

Syftet är att tillhandahålla kvalitetsprodukter som bidrar till en bättre livskvalitet. När vi väljer ut produkter till vår webbshop strävar vi efter att de skall:

  • ha vetenskaplig förankring.
  • vara baserade på naturliga ingredienser och fria från gifter.
  • vara koncentrerade och ej utspädda.
  • ge en verklig effekt genom goda kundrecentioner.
  • vara ekonomiska.

Vi tar tacksamt emot förslag på nya produkter som du tycker skulle passa in på denna webbshop!

Våra andra hemsidor

www.superfrukter.se