Kundreferenser

Här kan du läsa om våra kunders erfarenheter av våra produkter. Erfarenheter som innehåller uppgifter om förbättringar av allvarliga sjukdomar utlämnas eller omformulerats eftersom aktuell lagstiftning inte tillåter företag att använda sig av sådana referenser i sin marknadsföring. Vi hoppas att denna lagstiftning kommer att ändras så att fler människor kan ta del av viktiga och intressanta hälsotips!

Tänk på att resultaten är individuella är garanterar inte att alla människor får samma resultat på samma tid.

Har du själv bra erfarenheter av våra produkter är vi mycket intresserade av att få ta del av dessa.

Ladda ned listan med kundreferenser här!